SAE
IDOL

SAE さえ

meme tokyo. メンバー
2021年1月29日加入
プロフィール
  • 誕生日
  • 3月14日